Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

Ogłoszenia duszpasterskie 04.12.2022

 

- Po adoracji zmianka tajemnic różańcowych.

- Roraty codziennie wg porządku Mszy Świętych w tygodniu.

- We wt. wsp. św. Mikołaja, bpa. Spotkanie Kręgu Biblijnego po Mszy Świętej o 17.00

- W śr. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wsp. św. Ambrożego, bpa i dra K-ła.

- W czw. uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Poświęcenie i nałożenie medalika z Matką Bożą dzieciom z kl. III podczas Mszy Świętej o 17.00. Po Mszy Świętej spotkanie z rodzicami dzieci z kl. III w kościele.

- Pod chórem będą wystawione poświęcone Opłatki wigilijne. Ofiarę za opłatki dla P. Organisty składamy do koszyka wystawionego obok opłatków. Niech to będzie wyraz wdzięczności parafian za cały rok posługi P. Organisty w kościele.

- Świece wigilijne „Caritas” można nabyć w przedsionku kościoła. Dochód przeznaczony na obiady w szkole dla kilkoro dzieci z naszej parafii.

- W przedsionku kościoła można składać produkty żywnościowe na świąteczny stół dla uboższych rodzin z naszej parafii.

Paczki będą przygotowane przez Zespół Charytatywny i dostarczone przed Świętami. Zbiórka darów potrwa do 20 XII. 

 

Akt osobistego uznaniaJezusa Chrystusa jako Króla i Pana

Panie Jezu Chryste, Królu nieba i ziemi,
Ja…………
uznaję Ciebie Królem swego serca, małżeństwa, mojej rodziny oraz naszej Ojczyzny.
Tobie oddaję cześć i uwielbienie. Przyrzekam całym dalszym życiem swoim
dbać o Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie,
które okazujesz z pokolenia na pokolenie.
Uroczyście obieram Ciebie, Panie, Jezu Chryste za mojego PANA i KRÓLA,
gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę
Maryję ponownie przyrzekam czcić jako PANIĄ i KRÓLOWĄ naszej
umiłowanej Ojczyzny.
Jezu Chryste, Ty jesteś Panem nieba i ziemi. Bądź KRÓLEM mojego życia
i serca, bądź Królem mojej rodziny, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce,
Ojczyźnie naszej, w tym pokoleniu i po wszystkie czasy. Niech przez moje życie
zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy,
Sprawiedliwości i Miłości. Proszę o to Ciebie, Panie Jezu Chryste, który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.

24 czerwca 2022 r.

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Ja……………
oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją
osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić,
miłować i wielbić to Serce.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku
Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.
Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości,
jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na
moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne
schronienie w godzinę mej śmierci.
O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca
i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie.
O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się
wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam
się wszystkiego od Twojej dobroci.
Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać.
Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie
zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez
Twoją dobroć.
Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym
moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

24 czerwca 2022 r.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane!
W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna,
Ja…………….
poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi,
cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje.
Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją,
zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone,
zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało,
duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się
Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem
i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po
Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

24 czerwca 2022 r.

Czytanie na każdy dzień:

 Fragment z Ewangelii
z dzisiejszych czytań
liturgicznych

Wiadomości diecezjalne:

 Skrót najważniejszych wydarzeń
 z naszej diecezji w formie
krótkiego dziennika telewizyjnego

Copyright © 2022 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Ostrem-Twardorzeczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke