Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

AktualnościMatko Boża Różańcowa módl się za nami

Utworzono: wtorek, 23, grudzień 2014 15:00 Odsłony: 1913

str gl rozaniec

 
   Matko Boża Różańcowa
         
         módl się za nami

Pierwsze Komunie Święte za nami ...

Utworzono: sobota, 17, styczeń 2015 17:45 Odsłony: 1003

Relacja z uroczystości I Komunii Świętej która miała miejsce w Naszej Parafii.

http://lipowaiokolice.blogspot.com/2015/05/pierwsze-komunie-swiete-za-nami.html

Spotkanie kolędowe seniorów 2015

Utworzono: sobota, 17, styczeń 2015 17:41 Odsłony: 836

Spotkanie kolędowe seniorów które odbyło się 10 stycznia 2015 w sali OSP Ostre.

http://lipowaiokolice.blogspot.com/2015/01/spotkanie-opatkowe-w-ostrem.html

Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku odbędą się w Krakowie

Utworzono: wtorek, 23, grudzień 2014 14:40 Odsłony: 843

Kra­ków bę­dzie go­spo­da­rzem Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w 2016 roku.Taką de­cy­zję pod­jął pa­pież Fran­ci­szek, SDM 2016który ogło­sił ją w Bra­zy­lii. Z tej oka­zji w Kra­ko­wie roz­brzmiał Dzwon Zyg­mun­ta.Dro­dzy mło­dzi, je­ste­śmy umó­wie­ni na spo­tka­nie na naj­bliż­szy Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży w 2016 r. w Kra­ko­wie, w Pol­sce. Przez mat­czy­ne wsta­wien­nic­two Maryi pro­śmy o świa­tło Ducha Świę­te­go na drogę, która nas po­pro­wa­dzi ku temu no­we­mu eta­po­wi ra­do­sne­go świę­to­wa­nia wiary i mi­ło­ści Chry­stu­sa - po­wie­dział Fran­ci­szek.

 

Czytaj więcej...

Galeria zdjęć - relacja z Bożego Ciała w Ostrem-Twardorzeczce - 2014

Utworzono: wtorek, 24, czerwiec 2014 08:27 Odsłony: 1267

Pod tym linkiem znajduje się galeria zdjęć z z Bożego Ciała które miało miejsce dn. 19.06.2014r w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Ostrem-Twardoczeczce.

http://lipowaiokolice.blogspot.com/2014/06/boze-ciao-w-ostrem-twardorzeczce.html

Czytanie na każdy dzień:

 Fragment z Ewangelii
z dzisiejszych czytań
liturgicznych

Wiadomości diecezjalne:

 Skrót najważniejszych wydarzeń
 z naszej diecezji w formie
krótkiego dziennika telewizyjnego

Copyright © 2016 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Ostrem-Twardorzeczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke